XV Latvijas mūsdienu estrādes un akadēmisko vokālistu konkurss „KANDAVA UZDOD TONI” KLĀTIENES KONKURSA N O L I K U M S- 2024

KONKURSA MĒRĶIS
Atklāt jaunus, talantīgus dziedātājus no dažādiem Latvijas novadiem, veicināt viņu
radošo pašizpausmi dziedot, rosināt jauno dziedātāju un pedagogu pieredzes apmaiņu
starp novadiem, motivēt jaunos talantus vokālo un māksliniecisko spēju attīstībā
akadēmiskajā un mūsdienu estrādes žanrā.
KONKURSA LAIKS UN VIETA
o Konkurss notiks Kandavas kultūras namā- Kandavā, Lielajā ielā 28.
Info par konkursu mājas lapa www.kandavadzied.lv, zem sadaļas KANDAVA
UZDOD TONI no 2024.gada 10.aprīļa.
KONKURSA NORISES KĀRTĪBA
Konkurss notiks 2024.gada 1.jūnijā Kandavas kultūras namā visu dienu pa
kategorijām un vecuma grupām. Pēc katras vecuma grupas un kategorijas notiks
APBALVOŠANA! Konkursa GRAND PRIX, SKATĪTĀJU SIMPĀTIJA,
LABĀKAIS PEDAGOGS titula ieguvēji tiks noskaidroti konkursa beigās.
KONKURSA DALĪBNIEKI
Konkursā var piedalīties AKADĒMISKIE vai ESTRĀDES dziedātāji- SOLISTI,
DUETI, TRIO, ANSAMBĻI, POPGRUPAS no visas Latvijas vecumā no 4 gadiem.
Vecuma grupas solistiem un duetiem:
o 4- 8 gadi
o 9- 12 gadi
o 13- 16 gadi
o 17- 20 gadi
o 21-24 gadi
o 25-45 gadi (pieaugušo grupa 1)
o 46+ gadi (pieaugušo grupa 2)
Vecuma grupas trio un popgrupām:
o 4- 6 gadi (pirmsskolas vecums)
o 7- 12 gadi (sākumskolas vecums)
o 13- 18 gadi
o 19-24 gadi
o 25- 45 gadi (pieaugušo grupa 1)
o 46+ gadi (pieaugušo grupa 2)
Dalībnieku skaits ansambļiem un popgrupām ir no 4 dalībniekiem. Dalībnieku skaits
nav ierobežots, taču informējam, ka dalībniekus nodrošinām ar 10 radio bezvadu
mikrofoniem.
KONKURSA DALĪBNIEKU UZDEVUMI
o dziedātājiem jāsagatavo 1 dziesma pēc brīvas izvēles jebkurā valodā,
atbilstoši vecumam un spējām;
o dziesmas garums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes;
o visi dalībnieki piedalās „dzīvajā” izpildījumā klātienē;
o priekšnesuma pavadījumam jābūt kvalitatīvam, kas MP3 formātā iepriekš
jānosūta konkursa organizatoriem uz e-pastu info@kandavadzied.lv līdz
24.maijam (ieskaitot). Drošības pēc fonogrammai jābūt līdzi uz konkursu
(USB atmiņā);
o ja vēlaties pavadījumu spēlēt uz digitālajām klavierēm, jeb spēlēt ar savu
līdzpaņemto ģitāru, jeb papildus priekšnesumā izmantot kādu citu instrumentu,
tad iepriekš par to Jums jāraksta e-pastā un jāsaskaņo to ar organizatoriem;
o Estrādes žanra solistiem fona dziedātāji var būt ierakstīti fonogrammā vai
dziedāt „dzīvajā” izpildījumā, bet tas neattiecas uz pārējām kategorijām;
o Dziesmu var izpildīt arī bez pavadījuma - a cappella.
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
Lai pieteiktos jauno vokālistu konkursam „KANDAVA UZDOD TONI 2024”,
dalībniekiem:
līdz 2024.gada 24.maijam (ieskaitot):
o 1) jānosūta pieteikuma anketa, kura elektroniski jāaizpilda konkursa mājas
lapā kandavadzied.lv (pieteikšanās atvērta no 10.aprīļa!);
o 2) jānosūta dziesmas fonogramma MP3 formātā (klāt pierakstot dziesmas
IZPILDĪTĀJU un dziesmas PAREIZU nosaukumu) uz e-pastu
info@kandavadzied.lv;
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN APBALVOŠANA
Dalībniekus vērtēs profesionāla un kompetenta žūrija ņemot vērā:
o repertuāra izvēle atbilstoši vecumam un spējām; (10 punkti)
o priekšnesuma skatuviskais sniegums un tēls; (10 punkti)
o tehniskais izpildījums un vokālā prasme; (10 punkti)
Maksimālais punktu skaits no viena žūrijas komisijas pārstāvja var būt 30 punkti.
Žūrijas komisijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.
Dalībnieki tiks vērtēti kategorijās- solisti, dueti, trio, ansambļi, grupas pa vecuma
grupām un žanriem- akadēmiskie un estrādes dziedātāji. Katrā no kategorijām un
vecuma grupām dziedātāji cīnās par godalgoto vietu sadalījumu.
Žūrija katru vecuma grupu un priekšnesumu vērtēs aizklāti, taču visi iegūtie
vērtējumi (punktu sadalījums pēc kritērijiem) 10 dienu laikā pēc klātienes konkursa
tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto e-pastu.
o Slavinājuma rakstus saņems visi dalībnieki;
o Pateicības saņems visi pedagogi;
o Medaļas un godarakstus saņems laureāti;
o Konkursa noslēgumā tiks noteikts konkursa „GRAND PRIX” titula ieguvēji
akadēmiskās, mūsdienu estrādes žanrā un arī starp ansambļiem un popgrupām;
o Konkursa noslēgumā tiks noteikts “SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS” titula
ieguvējs;
o Konkursa noslēgumā tiks noteikts konkursa “LABĀKAIS PEDAGOGS” titula
ieguvējs.
KONKURSA DALĪBAS MAKSA jāsamaksā līdz 24.maijam (ieskaitot).
Visi rēķini tiek sagatavoti elektroniski un izsūtīti dažas minūtes pēc
pieteikšanās mājas lapā. Ja nepieciešams Jums īpaši sagatavots rēķins, tad
par to jāraksta uz info@kandavadzied.lv
o solistiem 36 EUR,
o solistu fona dziedātājiem 5 EUR no dalībnieka,
o duetiem 18 EUR no dalībnieka,
o trio, popgrupām un ansambļiem 12 EUR no dalībnieka.
o UZMANĪBU! Pēc 31. maija dalībnieka neierašanās gadījumā
organizatori neatmaksā konkursa dalības maksu. Dalības maksa
jāiemaksā tikai pārskaitījuma veidā norādītajā kontā:
Biedrība „TALSU TONIS” Reģ.nr.40008227611
A/S SEB banka LV40 UNLA 0050 0224 5243 0
Maksājuma mērķis: dalības maksa konkursam „Kandava uzdod toni 2024".
Obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, jeb trio un grupas, ansambļa
nosaukums.
KONKURSA KONTAKTINFORMĀCIJA
Mājas lapa www.kandavadzied.lv meklējot sadaļu KANDAVA UZDOD TONI
E-pasta adrese info@kandavadzied.lv
Kontakttālrunis 28642222, 26180496. Lūgums sazināties whatsappā!
XV LATVIJAS VOKĀLISTU KONKURSS PLĀNOTS NO PL.11:00.
DIENAS KĀRTĪBA, JEB NORISE tiks nosūtīta uz norādītājiem e-pastiem
27.maijā, kad būs beigusies pieteikšanās un apkopota visa informācija.
Mēģinājums nav paredzēts.
Konkursa apmeklētājiem IEEJA 3 EUR.
Uzmanību! Ieejas maksa nav jāmaksā pedagogam un pirmsskolas vai sākumskolas
solistu vienam vecāku pārstāvim.

LAI KONKURSS IR SVĒTKI KANDAVĀ!

© 2017 Gaismas dziesmas Kandavā