XIV Latvijas mūsdienu estrādes un akadēmisko vokālistu konkurss „KANDAVA UZDOD TONI” KLĀTIENES KONKURSA N O L I K U M S- 2023


KONKURSA MĒRĶIS
   Atklāt jaunus, talantīgus dziedātājus no dažādiem Latvijas novadiem, veicināt viņu radošo pašizpausmi dziedot, rosināt jauno dziedātāju un pedagogu pieredzes apmaiņu starp novadiem, motivēt jaunos talantus vokālo un māksliniecisko spēju attīstībā akadēmiskajā un mūsdienu estrādes žanrā.
 
KONKURSA LAIKS UN VIETA

 • Konkurss notiks Kandavas kultūras namā- Kandavā, Lielajā ielā 28.
Info par konkursu mājas lapa www.kandavadzied.lv, zem sadaļas KANDAVA UZDOD TONI no 24.aprīļa.
 
KONKURSA NORISES KĀRTĪBA
Konkurss notiks 3.jūnijā Kandavas kultūras namā visu dienu pa kategorijām un vecuma grupām. Pēc katras vecuma grupas un kategorijas notiks APBALVOŠANA! Konkursa GRAND PRIX, SKATĪTĀJU SIMPĀTIJA, LABĀKAIS PEDAGOGS titula ieguvēji tiks noskaidroti konkursa beigās.
 
KONKURSA DALĪBNIEKI
    Konkursā var piedalīties AKADĒMISKIE vai ESTRĀDES dziedātāji- SOLISTI, DUETI, TRIO, ANSAMBĻI, POPGRUPAS no visas Latvijas vecumā no 4 gadiem.
 
Vecuma grupas solistiem un duetiem:
 • 4- 8 gadi
 • 9- 12 gadi
 • 13- 16 gadi
 • 17- 20 gadi
 • 21-24 gadi
 • 25-45 gadi (pieaugušo grupa 1)
 • 46+ gadi (pieaugušo grupa 2)
Vecuma grupas  trio un popgrupām:
 • 4- 6 gadi (pirmsskolas vecums)
 • 7- 12 gadi (sākumskolas vecums)
 • 13- 18 gadi
 • 19-24 gadi
 • 25- 45 gadi (pieaugušo grupa 1)
 • 46+ gadi (pieaugušo grupa 2)
Dalībnieku skaits ansambļiem un popgrupām ir no 4 dalībniekiem. Dalībnieku skaits nav ierobežots, taču informējam, ka dalībniekus nodrošinām ar 10 radio bezvadu mikrofoniem.
 
KONKURSA DALĪBNIEKU UZDEVUMI
 • dziedātājiem jāsagatavo 1 dziesma pēc brīvas izvēles jebkurā valodā, atbilstoši vecumam un spējām;
 • dziesmas garums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes;
 • visi dalībnieki piedalās „dzīvajā” izpildījumā klātienē;
 • priekšnesuma pavadījumam jābūt kvalitatīvam, kas MP3 formātā iepriekš jānosūta konkursa organizatoriem uz e-pastu info@kandavadzied.lv  līdz 26.maijam (ieskaitot). Drošības pēc fonogrammai jābūt līdzi uz konkursu (USB atmiņā);
 • ja vēlaties pavadījumu spēlēt uz digitālajām klavierēm, jeb spēlēt ar savu līdzpaņemto ģitāru, jeb papildus priekšnesumā izmantot kādu citu instrumentu, tad iepriekš par to Jums jāraksta e-pastā un jāsaskaņo to ar organizatoriem;
 • Estrādes žanra solistiem fona dziedātāji var būt ierakstīti fonogrammā vai dziedāt „dzīvajā” izpildījumā, bet tas neattiecas uz pārējām kategorijām;
 • Dziesmu var izpildīt arī bez pavadījuma - a cappella.
 
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
     Lai pieteiktos jauno vokālistu konkursam „KANDAVA UZDOD TONI 2023”, dalībniekiem:
līdz 2023.gada 26.maijam (ieskaitot):
 • 1) jānosūta pieteikuma anketa, kura elektroniski jāaizpilda konkursa mājas lapā kandavadzied.lv  (pieteikšanās atvērta no 24.aprīļa!);
 • 2) jānosūta dziesmas fonogramma MP3 formātā (klāt pierakstot dziesmas IZPILDĪTĀJU un dziesmas PAREIZU nosaukumu) uz e-pastu info@kandavadzied.lv;
 
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN APBALVOŠANA
Dalībniekus vērtēs profesionāla un kompetenta žūrija ņemot vērā:
 • repertuāra izvēle atbilstoši vecumam un spējām; (10 punkti)
 •  priekšnesuma skatuviskais sniegums un tēls; (10 punkti)
 •  tehniskais izpildījums un vokālā prasme; (10 punkti)
 • pedagoga radošā pieeja un priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte; (5 punkti)
Maksimālais punktu skaits no viena žūrijas komisijas pārstāvja var būt 35 punkti.
Žūrijas komisijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.
Dalībnieki tiks vērtēti kategorijās- solisti, dueti, trio, ansambļi, popgrupas pa vecuma grupām un žanriem- akadēmiskie un estrādes. Katrā no kategorijām un vecuma grupām dziedātāji cīnās par godalgoto vietu sadalījumu.
Žūrija katru vecuma grupu un priekšnesumu vērtēs aizklāti, taču visi iegūtie vērtējumi (punktu sadalījums pēc kritērijiem) 10 dienu laikā pēc klātienes konkursa tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto e-pastu.
 • Slavinājuma rakstus saņems visi dalībnieki;
 • Pateicības saņems visi pedagogi;
 • Medaļas un godarakstus saņems laureāti;
 • Konkursa noslēgumā tiks noteikts konkursa „GRAND PRIX” titula ieguvēji akadēmiskās, mūsdienu estrādes žanrā un arī starp ansambļiem un popgrupām;
 • Konkursa noslēgumā tiks noteikts “SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS” titula ieguvējs;
 • Konkursa noslēgumā tiks noteikts konkursa “LABĀKAIS PEDAGOGS” titula ieguvējs.

KONKURSA DALĪBAS MAKSA jāsamaksā līdz  26.maijam (ieskaitot).
Visi rēķini tiek sagatavoti elektroniski un izsūtīti dažas minūtes pēc pieteikšanās mājas lapā. Ja nepieciešams Jums īpaši sagatavots rēķins, tad par to jāraksta uz info@kandavadzied.lv
 • solistiem 36 EUR,
 • solistu fona dziedātājiem 5 EUR no dalībnieka,
 • duetiem 18 EUR no dalībnieka,
 • trio, popgrupām un ansambļiem 12 EUR no dalībnieka.
 • Pēc 31. maija dalībnieka neierašanās gadījumā organizatori neatmaksā konkursa dalības maksu. Dalības maksa jāiemaksā tikai pārskaitījuma veidā norādītajā kontā:
Biedrība „TALSU TONIS” Reģ.nr.40008227611
A/S SEB banka LV40 UNLA 0050 0224 5243 0
Maksājuma mērķis: dalības maksa konkursam „Kandava uzdod toni 2023". Obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, jeb trio un grupas, ansambļa nosaukums.
 
 
KONKURSA KONTAKTINFORMĀCIJA
Mājas lapa www.kandavadzied.lv meklējot sadaļu KANDAVA UZDOD TONI
E-pasta adrese info@kandavadzied.lv  
Kontakttālrunis 28642222, 26180496. Lūgums sazināties whatsappā!
 
XIII KONKURSA DIENAS KĀRTĪBA, JEB NORISE tiks nosūtīta uz norādītājiem e-pastiem 29.maijā, kad būs beigusies pieteikšanās un apkopota visa informācija. Konkursa apmeklētājiem IEEJA BRĪVA.
LAI KONKURSS IR SVĒTKI KANDAVĀ!

© 2017 Gaismas dziesmas Kandavā