LATVIJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU JAUNO VOKĀLISTU KONKURSS

„GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ”

2020.gada 13. decembrī, attālināti

NOLIKUMS- 2020


KONKURSA MĒRĶIS
Atklāt jaunus, talantīgus bērnus un jauniešus no visas Latvijas, veicināt viņu radošo pašizpausmi dziedot, rosināt jauno dziedātāju un pedagogu pieredzes apmaiņu Kandavā, motivēt jaunos talantus vokālo un māksliniecisko spēju attīstībā KLASISKAJĀ un MŪSDIENU ESTRĀDES žanrā dziedot ziemas laikam un noskaņai atbilstošas dziesmas.

KONKURSA DALĪBNIEKI
Konkursā var piedalīties AKADĒMISKIE vai ESTRĀDES dziedātāji- SOLISTI, DUETI, TRIO un KVARTETI no visas Latvijas vecumā no 4 līdz 25 gadiem.


Vecuma grupas solistiem un duetiem:
 • 4- 8 gadi
 • 9- 12 gadi
 • 13- 16 gadi
 • 17- 20 gadi
 • 21- 25 gadi


Vecuma grupas trio un kvartetiem:
 • 4- 6 gadi (pirmsskola)
 • 7-12 gadi (sākumsskola)
 • 13- 18 gadi
 • 19- 25 gadi


KONKURSA NORISES KĀRTĪBA, LAIKS UN VIETA
Sakarā ar pandēmijas izraisīto ārkārtējo situāciju Latvijā, konkurss notiks attālināti, jeb B variantā.
B vaniants- Konkurss notiks attālināti, iesūtot priekšnesumu video ierakstus, kas filmēti ar Jums pieejamām viedierīcēm, augšuplādēti failiem.lv un atsūtīti ar linku uz konkursa e-pasta adresi info@kandavadzied.lv līdz 13.decembra pl.24:00 (Trešajā adveentē). Rezultāti tiks paziņoti 20.decembrī (Ceturtajā adventē) konkursa mājas lapā.

KONKURSA REPERTUĀRA NOSACĪJUMI
Solistiem, duetiem, trio un kvartetiem jāsagatavo viena brīvas izvēles dziesma, kas atbilst ziemas noskaņai, tematikai, konkursa nosaukumam un piemērota Ziemassvētku laikam.
 • Izvēlētā dziesma var būt izpildīta jebkurā valodā, atbilstoši vecumam un spējām klasiskā vai mūsdienu estrādes žanrā;
 • dziesmas garums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes.


DZIESMAS PAVADĪJUMS
 • priekšnesuma pavadījumam jābūt kvalitatīvam- tas var būt klavieru, ģitāras vai fonogramma. Pavadījumā var tik izmantoti dažādi instrumenti;
 • estrādes solistiem var būt fona dziedātāji, kuri var dziedāt „dzīvajā” izpildījumā, jeb būt ierakstīti fonogrammā.
 • Dziesmu var izpildīt arī bez pavadījuma a cappella.
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Dalībniekus vērtēs profesionāla un kompetenta žūrija ņemot vērā:
 • repertuāra izvēle atbilstoši nolikumam, vecumam un spējām;
 • skatuviskais sniegums un tēls;
 • tehniskais izpildījums un vokālā prasme;
 • pedagoga radošā pieeja;
Žūrijas vērtējums katram dalībniekam tiks nosūtīts uz e-pasta norādīto adresi. Dalībnieki tiks vērtēti kategorijās- solisti, dueti, trio, kvarteti pa vecuma grupām un žanriem- akadēmiskie un estrādes.


REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN APBALVOŠANA
Rezultāti tiks paziņoti 20. decembrī konkursa mājas lapā.
Visi dalībnieki saņems Slavinājuma rakstu, bet godarakstus un medaļas saņem konkursa laureāti pa pastu. Katrā kategorijā un vecuma grupā tiks paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji. Žūrija noteiks arī konkursa Grand prix ieguvēju un Labākā pedagoga titula ieguvēju.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
Lai pieteiktos jauno vokālistu konkursam „GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ”, dalībniekiem no 2020.gada 6. oktobra līdz 13. decembrim (ieskaitot):
 • 1) elektroniski konkursa mājas lapā kandavadzied.lv jāaizpilda un jānosūta pieteikuma anketa;
 • 2) jāsamaksā konkursa dalības maksa līdz 2020.gada 13.decembrim;
 • 3) jānosūta dziesmas video links (youtube.com, vimeo.com, failiem.lv vai citām video vai failu apmaiņas platformām, (klāt pierakstot dziesmas izpildītāju un dziesmas nosaukumu) uz e-pastu info@kandavadzied.lv vai norādot linku uz video pieteikšanās anketā līdz 2020.gada 13.decembrim.


KONKURSA DALĪBAS MAKSA
Piesakoties konkursam elektroniski tiek nosūtīts rēķins uz jūsu e-pasta adresi. Dalības maksa:
 • solistiem 24 EUR, duetiem 12 EUR no dalībnieka, trio 8 EUR un kvartetiem 6 EUR no dalībnieka, solistu piebalsīm 0 EUR no dalībnieka līdz 13.decembrim (ieskaitot).
 • Dalības maksa jāiemaksā tikai pārskaitījuma veidā norādītajā kontā:
Biedrība „TALSU TONIS” Reģ.nr.40008227611
A/S SEB banka LV40 UNLA 0050 0224 5243 0
Maksājuma mērķis: dalības maksa Latvijas jauno vokālistu konkursam „GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ". Obligāti jānorāda dalībnieku- solista, vai dueta abu dalībnieku vārds, uzvārds, jeb trio, vai kvarteta nosaukums.
Apmeklētājiem un atbalstītājiem konkursā ieeja brīva.


KONKURSA KONTAKTINFORMĀCIJA
Mājas lapa www.kandavadzied.lv
E-pasta adrese info@kandavadzied.lv. Kontaktttālrunis 28642222(Vēlamsa sazināties Whatsapp).


Lai top gaisma pāri visam,
Gaišas dvēseles kļūs mums.

© 2017 Gaismas dziesmas Kandavā