LATVIJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU JAUNO VOKĀLISTU KONKURSS

„GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ”

2018.gada 16. un 26. decembrī Kandavas kultūras namā

NOLIKUMS- 2018


KONKURSA MĒRĶIS
Atklāt jaunus, talantīgus bērnus un jauniešus no visas Latvijas, veicināt viņu radošo pašizpausmi dziedot, rosināt jauno dziedātāju un pedagogu pieredzes apmaiņu Kandavā, motivēt jaunos talantus vokālo un māksliniecisko spēju attīstībā KLASISKAJĀ un MŪSDIENU ESTRĀDES žanrā.

KONKURSA DALĪBNIEKI
Konkursā var piedalīties AKADĒMISKIE vai ESTRĀDES dziedātāji- SOLISTI, DUETI, TRIO un KVARTETI no visas Latvijas vecumā no 5 līdz 20 gadiem. Dalībnieki tiek nodrošināti ar 4 radio bezvada mikrofoniem. Akadēmiskie dziedātāji dzied bez mikrofoniem.
Vecuma grupas solistiem un duetiem:
 • 5- 8 gadi
 • 9- 12 gadi
 • 13- 16 gadi
 • 17- 20 gadi
 • 21- 25 gadi
Vecuma grupas trio un kvartetiem:
 • 5- 9 gadi
 • 10- 14 gadi
 • 15- 19 gadi
 • 20- 25 gadi

KONKURSA NORISES KĀRTĪBA, LAIKS UN VIETA
Konkursa norise plānota 2 kārtās:
 • 1. kārta- PUSFINĀLS 16.decembrī Trešajā adventē.
 • 2. kārta- FINĀLS-SVĒTKU KONCERTS 26. decembrī Otrajos Ziemassvētkos Kandavas pilsētas pasākuma „Dim, dim, dim Kandavā, Ziemassvētku noskaņā” ietvaros.

KONKURSA REPERTUĀRA NOSACĪJUMI
 • Solistiem, duetiem, trio un kvartetiem jāsagatavo viena brīvas izvēles dziesma, kas atbilst ziemas noskaņai, tematikai, konkursa nosaukumam un piemērota Ziemassvētku laikam.
 • Izvēlētā dziesma var būt izpildīta jebkurā valodā, atbilstoši vecumam un spējām klasiskajā vai mūsdienu estrādes žanrā;
 • dziesmas garums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes.

DZIESMAS PAVADĪJUMS
 • priekšnesuma pavadījumam jābūt kvalitatīvam- tas var būt klavieru, ģitāras pavadījums vai fonogramma;
 • Ja tā ir fonogramma, tad tā MP3 formātā obligāti iepriekš jānosūta konkursa organizatoriem uz tālāk minēto e-pastu;
 • drošības pēc fonogrammai jābūt līdzi uz konkursa pusfinālu (formātā audio CD jeb USB atmiņā);
 • estrādes solistiem var būt fona dziedātāji, kuri var dziedāt „dzīvajā” izpildījumā, jeb būt ierakstīti fonogrammā.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN APBALVOŠANA
Dalībniekus vērtēs profesionāla un kompetenta žūrija ņemot vērā:
 • repertuāra izvēli atbilstoši nolikumam, vecumam un spējām;
 • skatuviskais sniegums un tēls;
 • tehniskais izpildījums un vokālā prasme;
 • pedagoga radošā pieeja;
 • pavadījuma kvalitāte

Žūrijas komisijas locekļu vērtējums notiek aizklāti. Dalībnieki tiek vērtēti kategorijās- solisti, dueti, trio, kvarteti pa vecuma grupām un žanriem - akdēmiskie un etrādes.
PUSFINĀLĀ
Rezultāti tiek paziņoti pēc katras vecuma grupas visu dalībnieku uzstāšanās. Visi pusfināla dalībnieki saņem Slavinājuma rakstu, bet apbalvojumus nesaņem.
FINĀLĀ- SVĒTKU KONCERTĀ
Dalībnieki cīnās par godalgoto vietu sadalījumu. Visi finālisti saņem konkursa piemiņas balvas. Katrā kategorijā un vecuma grupā tiek paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji, Skatītāju simpātijas ieguvējs un konkursa Grand prix ieguvējs.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
Lai pieteiktos jauno vokālistu konkursam „GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ”, dalībniekiem no 2018. gada 5. oktobra līdz 2018. gada 5. decembrim (ieskaitot):
 • 1) elektroniski konkursa mājas lapā kandavadzied.lv jāaizpilda un jānosūta pieteikuma anketa;
 • 2) jāsamaksā konkursa dalības maksa līdz 2018. gada 5. decembrim (ieskaitot);
 • 3) jānosūta dziesmas fonogramma MP3 formātā (klāt pierakstot dziesmas izpildītāju un dziesmas nosaukumu) uz e-pastu info@kandavadzied.lv līdz 2018. gada 9. decembrim.

KONKURSA DALĪBAS MAKSA
Piesakoties konkursam, automātiski tiek nosūtīts rēķins uz jūsu e-pasta adresi. Dalības maksa ir tikai par dalību pusfinālā.
 • solistiem 35 EUR, duetiem 17 EUR no dalībnieka, trio un kvartetiem - 12 EUR no dalībnieka, solistu piebalsīm 5 EUR no dalībnieka līdz 5. decembrim (ieskaitot).
 • Ja dalībnieks neierodas uz konkursu, dalības maksa netiek atgriezta.
 • Dalības maksa jāiemaksā tikai pārskaitījuma veidā norādītajā kontā:

Biedrība „TALSU TONIS” Reģ.nr.40008227611
A/S SEB banka LV40UNLA0050022452430
Maksājuma mērķis: dalības maksa jauno vokālistu konkursam „GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ". Obligāti jānorāda dalībnieka- solista, vai dueta abu dalībnieku vārds, uzvārds, jeb trio vai kvarteta nosaukums.
Pusfinālā apmeklētājiem un atbalstītājiem ieeja brīva.

KONKURSA KONTAKTINFORMĀCIJA
Mājas lapa www.kandavadzied.lv
E-pasta adrese info@kandavadzied.lv
Kontaktttālrunis 28642222.
Līdz 10.decembrim uz katra dalībnieka e-pasta adresi tiks nosūtīta konkursa pusfināla NORISE.

Lai top gaisma pāri visam,
Gaišas dvēseles kļūs mums.

© 2017 Gaismas dziesmas Kandavā