LATVIJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU JAUNO VOKĀLISTU KONKURSS

„GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ”

Iededz sveces savā logā vienkārši tāpat, Varbūt gribēs kāds ar tevi šonakt parunāt... Iededz gaismu savā sirdī, lai tā spīd. Katram spēsi labus vārdus pasacīt...

2019. gada decembrī jau TREŠO GADU Kandavā notika gada sirsnīgākais Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un estrādes dziedāšanas konkurss „GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ 2019”. Šogad konkursā piedalījās 54 dalībnieki no 14 Latvijas novadiem, kurus sagatavojuši 17 vokālie pedagogi. 15. decembrī mēs dzirdējām visus dziedātājus no 5-iem līdz 19 gadiem, kuri dziedāja kā solisti, dueti, trio, kvarteti - gan akadēmiskajā, gan estrādes žanrā. Dalībnieki bija sabraukuši no visas Latvijas- no Ādažiem, Talsiem, Rīgas, Tukuma, Siguldas, Ķekavas, Skrundas, Jūrmalas, Carnikavas, Mērsraga, Ventspils, Liepājas, Aknīstes un Ikšķiles. Jaunos talantus konkusam bija sagatavojuši pedagogi - Agnese Šīrante, Irina Parahņeviča, Anita Geidāne, Gunta Stade, Līva Bondare, Rūta Dūduma- Ķirse, Raimonds Bičus, Guna Jaunzeme, Inguna Silineviča, Artis Rācenājs, Karmene Radovska, Kristiāna Skābarde, Inese Ozollapa, Laura Giba, Irēna Karpa un Madara Ozoliņa. Konkursa ŽŪRIJĀ šogad dalībniekus vērtēja Uģis Roze - dziedātājs un vokālais pedagogs, Daiga Rūtenberga- komponiste, vairāku dziesmu grāmatu autore, pianiste, mūzikas pedagoģe Talsu un Dundagas mūzikas skolā, Gints Birkenšteins - Kandavas Mūzikas skolas skolotājs, Kandavas himnas autors, ilggadējs bērnu un jauniešu popgrupas vadītājs, Elvijs Gruzītis - grupas “No Bondaries” solists, mūziķis.

Žūrija visus dalībniekus vērtēja pēc punktu sistēmas ņemot vērā kritērijus- repertuāra izvēle atbilstoša vecumam, skatuviskais sniegums un tēls, tehniskias izpildījums, intonācija un vokālā prasme un priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte - radošā pieeja. Maksimāli katrs dalībnieks no viena žūrijas komisijas pārstāvja varēja iegūt 40 punktus. Žūrija lēma, ka šogad 3. vietu iegūs dalībnieki, kuri sasnieguši 130 punktus no maksimāli 160 punktiem, 2. vietu iegūs dalībnieki, kuri sasnieguši 135 punktu skaitu, bet 1. vietu, ja iegūti 140 punkti. Maksimāli iegūtais punktu skaits bija 144 punkti, kurš saņēma Grand prix titulu. 26.decembrī - Otrajos Ziemassvētkos Kandavas kultūras namā notika Laureatu koncerts - apbalvošana, kur skatītājiem bija uzdevums noteikt savu Skatītāju simpātiju un baudīt svētku koncertu. Paldies par dalību visiem dziedātājiem, vokālajiem pedagogiem, koncertmeistariem, žūrijai, dziedātāju vecākiem, Kandavas novada domei, īpaši domes priekšsēdētājai Ingai Priedei, Kandavas kultūras nama darbiniekiem, īpaši apskaņotājam Raimondam Vanagam, gaismotājam Jurģim Muskam, pasākuma pusfināla vadītājai Antrai Puriņai,pusfināla fotografam Mikam Zaķim, pusfināla administratoram Aleksandram Kalmanim, koka medaļu veidotājam Mārtiņam Ķuzulim, mājas lapas veidotājam, afišas un atzinības rakstu maketētājam Andrim Lejam, fotogrāfam Kasparam Poriņam, kafejnīcai B-52, kā arī darba rūķim, konkursa organizatoram Ingusam Meļķim.

Rezultātus lūdzu skatiet sadaļā REZULTĀTI. Žūrijas punktu sadalījums pēc vērtēšanas kritērijiem nosūtīts visiem dalībniekiem uz norādītajām e-pasta adresēm.
Pusfināla un fināla foto:
PUSFINĀLS (MIKS ZAĶIS) Pusfināla galerija (https://failiem.lv/u/h4rxa7q4)
FINĀLS (AMATIERFOTO) Fināla galerija (https://failiem.lv/u/ds2xpbxh)


"GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ 2019".

PIETEIKŠANĀS IR SĀKUSIES! PIETEIKUMUS PIEŅEMAM LĪDZ 6.DECEMBRIM!
"GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ 2018".
Paldies par dalību visiem dziedātājiem, vokālajiem pedagogiem, koncertmeistariem, žūrijai, dziedātāju vecākiem, Kandavas novada domes priekšsēdētājai Ingai Priedei, Kandavas kultūras nama darbiniekiem, pasākuma vadītājai Sintijai Lorencei, apskaņotājam Raimondam Vanagam, koka medaļu veidotājam Mārtiņam Ķuzulim un māksliniecei Laurai Uškai, mājas lapas veidotājam, afišas un atzinības rakstu maketētājam Andrim Lejam, fotogrāfam Kasparam Poriņam, kafejnīcai B-52, kā arī darba rūķim Ingusam Meļķim.

Rezultātus lūdzu skatiet sadaļā REZULTĀTI. Žūrijas punktu sadalījums pēc vērtēšanas kritērijiem nosūtīts visiem dalībniekiem uz norādītajām e-pasta adresēm.
Fināla foto lūdzu skatiet sadaļā GALERIJA 2018.

Apsveicam laureātus un uz tikšanos 2019.gada 15.decembrī un 26.decembrī!

"GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ" JAU OTRO GADU!
Latvijas jauno vokālistu dziedāšanas konkurss "Gaismas dziesmas Kandavā" notiek jau otro reizi un konkursa pusfinālā- atlasē 16.decembrī TREŠAJĀ ADVENTĒ piedalījās 54 dalībnieki no 12 Latvijas novadiem- Kandavas, Talsu, Tukuma, Ventspils, Jelgavas, Rīgas, Mārupes, Ādažu, Ķekavas, Mērsraga, Dundagas, Stopiņu. Dziedātāji konkursā piedalās dažādās vecuma grupās no 5 līdz 21 gadam gan kā solisti, dueti, trio, gan kā kvarteti ar Adventes laikam atbilstošu repertuāru. Jaunos dziedātājus konkursam sagatavojuši 16 Latvijas vokālie pedagogi- Ilona Bagele, Anita Geidāne, Irina Parahņeviča, Dace Perševica, Lolita Krūmiņa, Žanete Jansone, Ingūna Cine, Ivita Leja, Megija Strautmane, Evija Vēbere, Juris Vizbulis, Raimonds Bičus, Ilze Ruduka, Linda Garanča, Inese Ozollapa un Kristīne Broka- Meļķe. Konkursa žūrijā šogad dalībniekus vērtēja Matīss Circenis- kordiriģents, vokālais pedagogs, kora "AVE SOL" dziedātājs, kora "Vēja balss" kormeistars un diriģents, Rīgas Franču liceja zēnu kora diriģents; Evita Ernštreite- Kandavas Mūzikas skolas skolotāja, kora vadītāja, koncertmeistare, pianiste; Gints Birkenšteins- Kandavas Mūzikas skolas skolotājs, Kandavas himnas autors, ilggadējs bērnu un jauniešu popgrupas vadītājs.

26.decembrī- OTRAJOS ZIEMASSVĒTKOS plkst.14:00 Kandavas kultūras namā notiks Laureātu koncerts- apbalvošana, kurā iekļuvuši 20 spēcīgākie priekšnesumi. Šajā datumā mēs uzzināsim konkursa dalībnieku vietu sadalījumu, "Grand Prix" ieguvēju, titula “Labākais pedagogs” ieguvēju, kā arī skatītājiem būs iespēja nobalsot par savu “Skatītāju simpātiju”. Skatītājiem ieeja ir bez maksas un pasākuma laikā Kultūras namā darbosies kafejnīca. Aicinām visus uz šī gada sirsnīgāko konkursu Latvijā.

Paldies par atbalstu Kandavas novada domei.
Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! No sevis, no tā, kas sevī. Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles, pasaules mirdzums televizorā žilbinās acis, tad ziniet un apzinieties, ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās gaismas, kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem.
/Imants Ziedonis/


Gada tumšākajā laikā, kad debesīs gaidam iemirdzamies spožāko zvaigni, mēs viens otram varam dāvāt savu mīlestību. Jau otro reizi Kandavā notiks šī gada sirsnīgākais Latvijas bērnu un jauniešu AKADĒMISKĀS un ESTRĀDES jauno vokālistu konkurss „GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ 2018”.
Konkursā dalībniekus aicinam piedalīties ar Adventes laikam atbilsošu repertuāru, lai kopā- Trešajā adventē (2018.gada 16.decembrī) un Otrajos Ziemassvētkos (2018.gada 26.decembrī) - Latvijas vienā no skaistākajām mazpilsētām, pulcētu talantīgākos jaunos dziedātājus un kopā svinētu gaismas svētkus!
Nav dzīve tikai gaisma spoža,
Mūsu ikdiena reti ir koša.
Svarīgs ir gaismas un dzīvības stars,
Zvaigznes mirdzums, ko izstaro gars.

Pasākumu atbalsta Kandavas novada pašvaldība.


Ar sirsnīgām dziesmām konkursā "GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ 2017" aizvadījām veco gadu.

Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un estrādes dziedāšanas konkurss "Gaismas dziesmas Kandavā" notika pirmo reizi un konkursa pusfinālā piedalījās 92 dalībnieki no 15 Latvijas novadiem- Kandavas, Talsu, Tukuma, Ozolnieku, Jaunpils, Ventspils, Jelgavas, Garkalnes, Dobeles, Saldus, Jūrmalas, Rīgas, Mārupes, Ādažu un Valmieras. Dziedātāji konkursā piedalās dažādās vecuma grupās no 4 līdz 20 gadiem gan kā solisti, dueti, trio, gan kā popgrupas. Jaunos dziedātājus konkursam sagatavojuši 20 Latvijas vokālie pedagogi . Lielai daļai dalībnieku līdzi brauca arī koncertmeistari.
Konkursam visi dalībnieki bija sagatavojuši Adventes laikam atbilsošas dziesmas.

Pusfiāls-17.decembrī- Trešajā adventē norisinājās sešas stundas, kur dalībniekus vērtēja Annija Putniņa- dziedātāja un vokālais pedagogs (Rīga), Kristīne Circene- Rīgas Doma kora skolas vokālais pedagogs (Rīga) un Gints Birkenšteins- Kandavas mūzikas skolas pasniedzējs, Kandavas himnas autors (Kandava). Vērtēšanā maksimālais punktu skaits bija 150 punkti. Finālā iekļuva tikai spēcīgākie, kuri bija ieguvuši augstāko punktu skaitu un tie bija 26 priekšnesumi, taču solistu slimības dēļ 4 dalībnieki no fināla izstājās.

Fināls notika 26.decembrī- Otrajos Ziemassvētkos un to vadīja aktrise Vita Baļčunaite. 22 priekšnesumus vērtēja Nora Vītiņa- dziedātāja, vokālais pedagogs, diriģente, „Latvian voices” dalībniece (Rīga), Elīna Ose- dziedātāja, grupas „Latvian voices” dalībniece (Rīga) un Gatis Poriņš- Ventspils mūzikas vidusskolas vokālās nodaļas vadītājs, dziedātājs (Ventspils). Fināla žūrija, nezinot pusfināla žūrijas vērtējumu, visus vērtēja no 0 punkta. Pusfināla un fināla vērtējums netika skaitīts kopā. Žūrija arī finālā priekšnesumus vērtēja pēc punktu sistēmas:1) Repertuāra izvēle atbilstoši vecumam, 2)Skatuviskais sniegums un tēls, 3) Tehniskais izpildījums un vokālā prasme, 4) Pedagoga radošā pieeja, 5)Pavadījuma kvalitāte.

Konkurss ir noslēdzies un šogad konkursa "Grand prix" titulu ieguva 13 gadus jaunā estrādes soliste Emīlija Jermola no Ventspils, kura ne vien skaisti dziedāja, bet pati bija arī dziesmas autore. Konkursa "Skatītāju simpātija" titulu ieguva astoņgadīgā Karlīne Anna Ērgle no Rīgas, bet titulu "Labākais vokālais pedagogs" ieguva Raimonds Bičus no Rīgas.
Visi rezultāti - http://www.kandavadzied.lv/rezultati
Galerija - http://www.kandavadzied.lv/?galerija=2017

Lai konkurss notiktu LIELS PALDIES jāsaka Kandavas novada domei un īpaši Kandavas novada domes priekšsēdētājai Ingai Priedei, Kandavas Kultūras namam, Kandavas fotogrāfam Jānim Kamerādam, fotogrāfam Kasparam Poriņam, datorrūķim Andrim Lejam, medaļu darinātājiem Mārtiņam Ķuzulim un Laurai Ušķai, konkursa himnas "Gaisma nāk" (mūzika Uldis Marhilevičs/teksts Guntars Račs) pavadījuma aranžētājam Ojāram Vītoliņam.
Konkursu organizēja Biedrība "TALSU TONIS".
Lai konkurss notiek arī nākamgad un ir jauna tradīcija Kandavā!Noslēdzies pusfināls!

Šodien, visas dienas garumā, Kandavā notika konkursa "Gaismas dziesmas Kandavā" PUSFINĀLS. Žūrijā bija Annija Putniņa- dziedātāja un vokālais pedagogs (Rīga), Kristīne Circenes- vokālais pedagogs (Rīga) un Gints Birkenšteins- Kandavas mūzikas skolas pasniedzējs un Kandavas himnas autors (Kandava).
Vērtēšanā maksimālais punktu skaits bija 150 punkti. Finālā iekļuva tikai spēcīgākie, kuri bija ieguvuši augstāko punktu skaitu un tie ir 26 priekšnesumi.
No visas sirds pateicamies visiem dalībniekiem, vokālajiem pedagogiem un vecākiem.
Finālā, lai visiem dalībniekiem skanīgas balsis!
Tuvākajās dienās katrs dalībnieks savā e-pastā saņems vērtēšanas rezultātu punktus.
Dalībnieki - FINĀLISTI.


Dalībnieku sadaļā publicēts dalībnieku saraksts un uzstāšanās secība.


Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! No sevis, no tā, kas sevī. Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles, pasaules mirdzums televizorā žilbinās acis, tad ziniet un apzinieties, ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās gaismas, kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem.
/Imants Ziedonis/Gada tumšākajā laikā, kad debesīs gaidam iemirdzamies spožāko zvaigni, mēs viens otram varam dāvāt savu mīlestību. Pirmo reizi Kandavā notiks šī gada sirsnīgākais Latvijas bērnu un jauniešu jauno vokālistu konkurss

„GAISMAS DZIESMAS KANDAVAI”.

Konkursā dalībniekus aicinam piedalīties ar Adventes laikam atbilsošu repertuāru, lai kopā- Trešajā adventē un Otrajos Ziemassvētkos - Latvijas vienā no skaistākajām mazpilsētām, pulcētu talantīgākos jaunos dziedātājus un kopā svinētu gaismas svētkus!

  • Pasākumu atbalsta Kandavas novada pašvaldība.
  • Paldies par fotogrāfijām Jānim Kameradam

© 2017 Gaismas dziesmas Kandavā